Politika privatnosti i podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka

Sva pitanja koja se odnose na obradu Vaših osobnih podataka možete uputiti našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka, Krzysztofu Dziemianu, na sljedeću adresu: rodo@ecowater.pl

Ova Politika privatnosti određuje pravila obrade i zaštite osobnih podataka koje pružaju korisnici u vezi s njihovim korištenjem usluga koje nudi web-stranica www.ecowater.ba (u daljnjem tekstu: Servis).

Administrator osobnih podataka sadržanih na web-stranici je:
EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. ul. Logistyczna 7, Dąbrówka, 62-070 Dopiewo, tel. +48 61 22 60 500

Kako bi se osobni podaci zaštitili, AOP postupa u skladu s internim postupcima i preporukama, sukladno relevantnim pravnim aktima u području zaštite osobnih podataka, posebno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. godine. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ.

EcoWater Systems Poland ne prodaje trećim stranama nikakve prikupljene osobne podatke u bilo koju svrhu bez Vašeg izričitog pristanka.

AOP (Administrator osobnih podataka) posebno vodi računa o zaštiti interesa osobe, čije osobne podatke obrađuje, a posebno osigurava da su prikupljeni osobni podaci:

  • obrađeni u skladu sa zakonom;
  • prikupljeni u određene, zakonite svrhe i nisu podvrgnuti daljnjoj obradi koja nije u skladu s tim svrhama;
  • činjenično točni i adekvatni u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
  • pohranjeni u obliku koji omogućuje identifikaciju osoba na koje se odnose, ne duže nego što je potrebno za postizanje svrhe obrade.

AOP obavlja funkcije dobivanja podataka o korisnicima i njihovom ponašanju na sljedeći način:

dobrovoljnim unosom podataka u obrasce za:

  • odgovaranje na upite korisnika pomoću kontakt obrasca u skladu s čl. 6 st. 1 točkom f GDPR
  • slanje informacija o proizvodima i uslugama koje AOP nudi na navedenu adresu e-pošte, ako je korisnik na to pristao, u skladu s čl. 6 st. 1 točkom a GDPR. Pristanak se može povući klikom na određenu poveznicu u primljenoj poruci ili slanjem takve obavijesti na adresu e-pošte AOP,
  • kako bi mogli objavljivati komentare na blogu EcoWater koji se nalazi na web-stranici u skladu s čl. 6 st. 1 točkom a GDPR. Ako želite izbrisati komentar, pošaljite zahtjev putem e-pošte na marketing@ecowater.pl
  • provedbu legitimnog interesa AOP-a u posebnim slučajevima sukladno članku 6. st. 1. točkom f GDPR-a, npr. naplatu duga

prikupljanjem „kolačića“.

 

Tijekom prvog posjeta web-stranici, korisnik je obaviješten o upotrebi kolačića.

Kolačići neophodni za funkcioniranje web-stranice mogu se mijenjati promjenom postavki preglednika, međutim, treba imati na umu da promjena postavki može uzrokovati nepravilan rad web-stranice.

Više informacija o kolačićima možete naći u kartici „Pomoć“ u izborniku web-preglednika korisnika.

Korisnici koji nakon čitanja sadržaja dostupnog na web-stranici ne žele da kolačići ostaju u web-pregledniku uređaja, trebaju ih izbrisati iz svog preglednika nakon posjeta web-stranici.

Web-stranica koristi sljedeće vrste „kolačića“:

  • konfiguracijske datoteke, koje su ključne za osnovnu funkcionalnost web-stranice.

Primatelji osobnih podataka mogu biti tijela, institucije i subjekti ovlašteni prema zakonu, kao i subjekti koji pružaju usluge AOP (npr. pravne, informatičke, marketinške, računovodstvene usluge, kao i drugi subjekti uključeni u provedbu naručene usluge.

Korisnik web-stranice može pregledati svoje podatke koje obrađuje AOP. Korisnik također ima pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove podatke, prenijeti ih, zatražiti njihovo uklanjanje i ograničiti ili zaustaviti obradu svojih osobnih podataka. Korisnik također može u bilo kojem trenutku zatražiti uklanjanje svojih osobnih podataka s web-stranice.

Kako bi korisnik Web-stranice ostvario svoja gore navedena prava, treba kontaktirati AOP putem e-pošte, koristeći istu adresu e-pošte koju je naveo na Web-stranici.

Svaki korisnik web-stranice može podnijeti žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Web-stranica može sadržavati poveznice na druge web-stranice koje djeluju neovisno o Web-stranici i nisu nadzirane na bilo koji način. Te web-stranice mogu imati vlastitu politiku privatnosti i pravilnike koje preporučujemo da pažljivo pročitate.

AOP zadržava pravo izmjene politike privatnosti web-stranice, što može biti uzrokovano razvojem internetske tehnologije, mogućim izmjenama zakona u području zaštite osobnih podataka i razvojem web-stranice. O svim izmjenama obavijestit ćemo korisnike na vidljiv i razumljiv način.

Web-stranica koristi kolačiće. Više informacija u Politici privatnosti.