Adrese i telefonski brojevi

Adrese i telefonski brojevi

 • Voda IKS d.o.o.
  Kralja Petra I Karađorđevića 83
  78000 Banja Luka
  tel. +387 65 989 320
  e-mail: vodaiksdoo@gmail.com
 • Poanta h2o d.o.o.
  Dragana Bubića 14
  78000 Banja Luka
  Tel.: +387 514 914 88
  Mob.: +387 6520 62 46
  E-mail: poantah2o@gmail.com